หมู่บ้านแม่กำปอง

หมู่บ้านแม่กำปอง-ชุมชนท่องเที่ยวที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและจุดชมวิวที่สวยงาม

          หมู่บ้านแม่กำปอง-ชุมชนท่องเที่ยวที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและจุดชมวิวที่สวยงาม เดินทางแค่ 1 ชั่วโมง ด้วยการขับรถไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเชียงใหม่  หมู่บ้านแม่กำปองนั้นตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นชุมชนที่เจริญเลยทีเดียว แต่ในสมัยก่อนระบบคมนาคม สังคม และการเข้าถึงของหมู่บ้านยังถือว่าต้องพัฒนาในอีกหลายๆด้าน แต่ตอนนี้ ชุมชนได้เรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลก ทำให้หมู่บ้านแม่กำปองในตอนนี้คือต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการของประเทศไทยอีกด้วย

          ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน คือเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ประสบความสำเร็จในหมู่บ้านแม่กำปอง นอกจากสนุกสนานเพลิดเพลินกับความตื่นเต้นของกิจกรรมโหนสลิง(ซิปไลน์) แล้ว คุณจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมและพูดคุยกับช่างฝีมือในท้องถิ่นที่มากประสบการณ์ คุณสามารถนอนพักในรูปแบบของโฮมสเตย์ แล้วคุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเหนืออย่างแท้จริง

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

          สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในหมู่บ้านแม่กำปองคือ คนในท้องถิ่นสามารถรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวไปพร้อมกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างรายได้ การท่องเที่ยวของคุณช่วยสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถ เผยแพร่วิถีชีวิตดั้งเดิมแก่นักท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นต่อไปได้ นอกจากนี้ยังทำให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้และเห็นคุณค่าความสำคัญของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่

Mae Kampong Village Chiang Mai

ผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟที่หมู่บ้านแม่กำปอง

          ชาและกาแฟเริ่มต้นเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากชาวสวนกลุ่มแรกจากอำเภอดอยสะเก็ดได้ย้ายมาที่แม่กำปอง แล้วเริ่มเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ราบสูงในแม่กำปองในการทำสวนและปลูกชา ใบชาสามารถใช้ทำเป็นอาหารมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งคนท้องถิ่นจะเรียกว่า เมี่ยง และที่สำคัญยังเป็นสินค้าที่บริโภคกันอยู่ในปัจจุบัน และในปีล่าสุด ทางชุมชนยังได้ปลูกกาแฟหนึ่งในโครงการหลวงอีกด้วย

Tea and Coffee plantation at Mae Kampong Village Chiang Mai

โฮมสเตย์ที่แม่กำปอง

          เมื่อหมู่บ้านแม่กำปองเริ่มถูกพัฒนาเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนในท้องถิ่นก็เริ่มทำโฮมสเตย์ขึ้น โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยการร่วมมือของชุมชนและไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง เมื่อคุณจองทัวร์แบบ 2 วัน กับ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เราจะให้คุณได้พักแบบโฮมสเตย์(ตัวเลือก) บ้านพักไม่มีเครื่องปรับอากาศหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหรา เพราะนี้คุณจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์แบบชนบทแบบแท้ๆเลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Homestay Chiang Mai Mae Kampong Village

กิจกรรมโหนสลิงห้อยโหนกับการเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมในหมู่บ้านแม่กำปอง

          ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอนภูมิใจนำเสนอ กิจกรรมห้อยโหนกับการเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรม ในช่วงเช้าคุณจะสนุกเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์สุดตื่นเต้นในการโหนสลิงบนยอดไม้สูงพร้อมกับชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามของป่าฝนเขตร้อน ในช่วงบ่ายคุณจะมีโอกาสศึกษาความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

*พิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น เพียงจองการผจญภัยซิปไลน์เชียงใหม่ ฟรี! เที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Eco-Village Artisan Tour - Traditional Basket Weaver