การอนุรักษ์ในประเทศไทย - เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสัตว์ป่า

ไฟล์ท ออฟ  เดอะ กิบบอน จัดทำหลากหลายโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยมีทีมงานที่ทำงานด้านนี้คอยช่วยเหลือและดูแลโครงการอย่างสม่ำเสมอ

โครงการช่วยเหลือชุมชน

โครงการจ้างเจ้าหน้าที่จากแหล่งชุมชนท้องถิ่น

          เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ทำงานใน ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เป็นคนในพื้นที่ เราจัดทำโครงการจัดอบรมภายในพื้นที่ที่เราทำงานซึ่งหมายความว่าเราสร้างงานและมอบโอกาสให้แก่คนในพื้นที่ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ

โครงการต้นกำเนิดจริยธรรม

          เราตั้งมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุด เติบโตอย่างรู้หน้าที่ บริการด้านอาหารและกาแฟด้วยจริยธรรมที่ดีเพื่อช่วยเสริมสร้างอนาคตที่ดีต่อชาวนาในท้องถิ่น ข้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามร้านอาหารเป็นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์

Ethical Sourcing

โครงการครัวหมุนเวียน

          อาหารที่ให้บริการจาก ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ไม่ใช่แค่เพียงเป็นอาหารจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นอาหารที่ถูกจัดเตรียมจากร้านอาหารหมู่บ้านแม่กำปอง โดยเรามีนโยบายในการรับบริการอาหารจากแหล่งชุมชนโดยการหมุนเวียนซื้อจากหลายร้านอาหาร โดยจะเปลี่ยนการรับบริการอาหารในทุกๆ 52 วัน รูปแบบการบริหารนี้ช่วยให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และ แม่บ้านมีโอกาสสร้างรายได้และแบ่งปันรายได้ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

โครงการบ้านพักโฮมสเตย์

          ถ้าหากคุณจองโปรแกรมทัวร์แบบหลายวันจาก ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน คุณจะได้รับบริการที่พักโฮมสเตย์ ในหมู่บ้านแม่กำปอง ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือจากคนในท้องถิ่นในการบริการที่พักแก่ผู้ใช้บริการของเรา โครงการนี้ช่วยทำให้เกิดรายได้เสริมในชุมชนและยังช่วยให้คนในชุมชนได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษจากนักท่องเที่ยวอีกด้วย การท่องเที่ยวในชุมชนนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนและทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สนุกและเข้าถึงบรรยากาศของโฮมสเตย์อย่างแท้จริง

โครงการน้องๆ บินฟรี

          ไฟล์ท ออฟ  เดอะ กิบบอน มอบโอกาสสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการ ซิป ไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่น้องๆจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนหนึ่งของโครงการ น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤกษชาติและสัตว์ในท้องถิ่นผ่านการชื่นชมความสวยงามทิวทัศน์ธรรมชาติของแม่กำปอง การได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆทำให้เรามีความภาคภูมิใจที่จะจัดทำโครงการนี้ต่อไป

Orphan project

โครงการช่วยเหลือนักล่าสัตว์

          ครั้งหนึ่งการล่าสัตว์ในพื้นที่ชนบทและในป่าเคยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต แต่ด้วยการลดลงของจำนวนสัตว์ป่าและสัตว์บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ ทำให้ทัศนคติของคนเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ การล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารและเพื่อจำหน่ายยังไม่สามารถมีการควบคุมได้โดยเฉพาะพื้นที่ชนบท ทาง ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน จึงได้จัดตั้งโครงการองครักษ์ดูแลป่าไม้โดยการจ้างงานแก่คนในหมู่บ้านเพื่อให้พวกเขามีงานทำและหยุดการล่าสัตว์ ในปัจจุบันพวกเขาได้ใช้ความรู้เฉพาะทางอย่างเป็นประโยชน์โดยการปกป้องดูแลป่าไม้และสัตว์ป่า

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การปลูกป่า

          ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ถือว่าการปลูกป่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง เพราะป่าไม้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของสัตว์ป่า ป่าไม้ในประเทศไทยถูกทำลายโดยการบุกลุกป่า เผาป่า และคาดว่าในปัจจุบันมีพื้นที่ป่าหลงเหลือเพียง 10-11 % เท่านั้น เราต้องการรณรงค์ในการช่วยปลูกป่าโดยเรามีโครงการปลูกป่าประจำปีเพื่อคืนถิ่นที่อยู่ให้แก่สัตว์ป่าและเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของสัตว์ป่า

 

Flight of the Gibbon Tree planting

          ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เริ่มต้นโครงการปลูกป่าครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยการปลูกต้นไม้ 2000 ต้น จนถึงปี พ.ศ. 2559 เราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 26,000 ต้น ภายใต้ 4 โครงการในรอบหกเดือน เราเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เรามีระบบการดูแลต้นกล้าหลังปลูกด้วยการใส่ปุ๋ยพรวนดินเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าต้นกล้าจะแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

          ติดตามโครงการล่าสุดและโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆที่เราจัดขึ้น ของ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ได้ทางเฟซบุ๊ค

ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน มหาวิทยาลัย และองค์กรอิสระ

          ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยการบริจาคเงินช่วยเหลือในหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โครงการที่ทางเราช่วยเหลือได้แก่ โครงการยับยั้งไฟป่า โครงการกำจัดขยะ และโครงการช่วยฟื้นฟูและบูรณะวัดในชุมชน นอกจากนี้เรายังช่วยบริจาคเงินสมทบทุนใก้แก่มหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการวิจัยการปลูกป่า ทั้งนี้เรายังบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรอิสระในการดำเนินโครงการ งานสัมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อการอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งภูมิภาคเอเชีย ที่จะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ประเทศสิงคโปร์ และเราบริจาคเงินและให้การสนับสนุนในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีกด้วย

Mangrove Restoration Thailand

Supporting Local Villages, Universities and NGOs

Flight of the Gibbon is passionate about supporting local communities and we regularly donate money to support various projects that benefit local villages. Projects we have helped to fund include making fire breaks, supporting trash clean up days and helping to renovate local temples. We also donate to local universities and have assisted with some really cool projects such as research on forest restoration using drones with FORRU (Forest Restoration Research Unit). We donate to various NGOs and co-funded the “Conservation Asia Conference” at the National University of Singapore where we also sponsor and support internships for students.

โครงการช่วยเหลือสัตว์ป่า

การฟื้นฟูและการปล่อยชะนีคืนสู่ธรรมชาติ

          โครงการเริ่มต้นของเราในการช่วยหลือในการฟื้นฟูและปล่อยชะนีคืนสู่ธรรมชาติได้บรรลุความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อด้วยการเพิ่มขึ้นของจำนวนชะนีในพื้นที่ ปัจจุบันชะนีจำนวนมากอาศัยและมีถิ่นที่อยู่ในสถานที่ที่เราให้บริการซิปไลน์ ถ้าคุณได้มีโอกาสใช้บริการซิปไลน์ในเชียงใหม่ คุณจะได้รับประสบการณ์ที่สนุกและยังได้ชื่นชมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าเหล่านี้อีกด้วย

A mother gibbon and baby

โครงการติดตั้งกล้องบันทึกภาพ

          เพื่อเป็นการสำรวจความหลากหลายสายพันธุ์ของสัตว์ป่าในพื้นที่ ทาง ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เราได้ติดตั้งกล่องบันทึกภาพในพื้นที่ป่าไม้ทั่วพื้นที่แม่กำปอง (เชียงใหม่) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (เชียงใหม่) และเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าชมภู่ จังหวัดชลบุรี เราพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปจำนวนสายพันธุ์และจำนวนของชะนีในแต่ละพื้นที่ เราสามารถประเมินความเป็นอยู่ของแต่ละสายพันธุ์ได้อย่างสม่ำเสมอ

          เราได้จัดทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของเสือดาว หมูป่า นกแว่นตาเหลือง ชะมด เก้ง พังพอน และสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย อย่างไรก็ตามเราได้ค้นพบการบุกรุกป่า และการล่าสัตว์ของนักล่าสัตว์และพบปัญหาว่ากล้องถ่ายภาพของเราถูกทำให้ใช้งานไม่ได้บ่อยครั้ง คุณสามารถเยี่ยมชมวิดีโอชีวิตสัตว์ป่าผ่านช่องทางยูทูปได้แล้ววันนี้

Camera Trap Chiang Mai